Lokacija: Pročišćivač otpadnih voda – Nova Gradiška, Hrvatska
Godina: 2022. Izgradnja u tijeku
Opis radova: Izrada elektroinstalacijama jake i slabe struje na objektu u izgradnji