Lokacija: Slavonski Brod, Hrvatska
Godina: 2020. – 2021.
Opis radova: Radovi na rekonstrukciji i nadogradnji postojećih elektroinstalacija